HOME
Winkel impressie CHECK OUT
Producten
  Moederdag
  Belijdenis
  Bijbels en liedboeken
  Boeken
  Vaderdag
  Jeugdboeken
  Muziek
  Dwarsliggers
  Bijbelclub en zondagsschool
  Cadeauartikelen
  Regionale fiets en wandeluitgaven
  DVD's
  Tijdschriften
  Wenskaarten
  Aanbiedingen
  Tweedehands boeken
  Webshop-voordeel
  Pasen en 40-dagen tijd
  Kerst
 
Extra
  Voorwaarden
  Opening -en adresgegevens
  Winkel impressie
  Links
 
  Winkelwagen

 

Boeken  | Eindtijd | 
 
2018 Wereld zonder contant geld    
2018 Wereld zonder contant geld

R. de Ruiter

Robin de Ruiter heeft zijn laatste boek ‘De komst van de Transitie’ geüpdate naar ‘2018 een wereld zonder contant geld’. Hij schrijft daarin:”De EU-commissie heeft het voornemen om in 2018 al het contante geld in de EU-landen af te schaffen en te verbieden.” Hij schrijft letterlijk: “Het contante geld zal worden afgeschaft om de weg vrij te maken voor totale afhankelijkheid van het wereldwijde computersysteem. Door middel van een chip in een plastic pas of in uw lichaam verschaft u zich toegang tot dit systeem.
De Ruiter waarschuwt met tal van bronvermeldingen voor de volledige afhankelijkheid van de mens van dit systeem, die toegang verschaft of blokkeert tot alle primaire behoeften van de mens. ” Door de koppeling van alle systemen aan elkaar, inclusief camerasystemen, is een individu (lees: nummer) binnen de kortste keren achterhaalt.
19,95 euro


Aantal
Cashless    
Cashless

M. Hitchcock

Financiële en economische crisis, de toekomstige financiële orde en de Bijbelse profetieën. Als de wereld op weg is naar een maatschappij zonder contant geld, is de antichrist niet meer ver weg!
Al meer dan 1900 jaar geleden voorzegde de Bijbel dat één man, de komende antichrist, de wereldeconomie onder controle zal krijgen. Velen hebben zich verwonderd afgevraagd hoe en op welke wijze dit zal gaan gebeuren. Vandaag zien we het antwoord op deze vraag!
De hedendaagse wereldwijde financiële crisis, de globalisering en de moderne technologie voegen zich zo samen, dat een maatschappij zonder contant geld en één wereldeconomie niet alleen mogelijk zijn, maar zelfs onvermijdelijk. Op bekwame wijze brengt bestselling auteur Mark Hitchcock recente onderzoeken en Bijbelse profetieën bij elkaar en neemt hij onder andere deze belangrijke vragen onder de loep:
Welke voorbereidingen worden getroffen voor een maatschappij zonder contant geld; Welke technologie zal een wereld zonder contant geld mogelijk maken?; Hoe zal de antichrist de controle houden op één wereldeconomie?; Wat is het merkteken van het beest?; Wat is de betekenis van het getal 666? En wat het meest belangrijk is: Bent u hierop voorbereid?
14,95 euro


Aantal
Isis crisis    
Isis crisis

C.Dyer

ISIS, ook wel IS (Islamitische Staat) genoemd, is de naam van een terreurbeweging in het Midden Oosten die bij velen angst inboezemt. Duizenden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – zijn door de leden van deze terreurgroep op barbaarse, mensonterende wijze van het leven beroofd. Niets en niemand wordt ontzien. Maar er is nog zoveel dat we niet weten over IS. Dit boek beantwoord de volgende vragen;
- Hoe is deze beweging ontstaan?
- Wat onderscheidt hen van andere terroristische groeperingen?
- Zal ISIS een rol spelen in de eindtijd ?
- Wat betekent ISIS voor Israël ?
- Hoe moeten christenen reageren ?
Puttend uit de geschiedenis, de actualiteit en Bijbelse profetieën, proberen de auteurs de lezers te leiden door de matrix van conflicten in het Midden-Oosten en de rol van ISIS in al deze zaken. Tot slot moedigen ze christenen aan om de geestelijke wapenrusting te hanteren, rustig te blijven en te zien op Jezus.

8,95 euro


Aantal
Midden-oosten staat in brand    
Midden-oosten staat in brand

M. Hitchcock

Dit boek maakt duidelijk wat de betekenis is van de vuurstormen die over het Arabisch- Israëlische gebied trekken. Hitchcock brengt de historische context, de hedendaagse gebeurtenissen en de Bijbelse profetieën bjj elkaar. Hij schept helderheid en geeft antwoorden op vele vragen als:
• Wat is de oorzaak van alle onrust in de Arabische wereld?
• Wat staat Egypte, Syrië en Libië nog meer te wacht?
• Kunnen de huidige gebeurtenissen in verband gebracht worden met de profetieën?
• Staan we op de rand van een nucleaire holocaust?
Een actueel onderzoek naar de dingen die vandaag gebeuren en die in de toekomst zullen plaatsvinden!

6,95 euro


Aantal
101 Eindtijdprofetieen    
101 Eindtijdprofetieen

J. Tetlow

De Bijbel voorzegt veel tekenen die in de eindtijd samenkomen en dan hun climax zullen bereiken. Jezus gaf aan dat deze tekenen zich zullen voordoen als Zijn wederkomst dichterbij komt (Mattheûs 24:33-34). Hoewel veel van deze profetieën hun vervulling pas zullen bereiken in de periode van, wat de Bijbel noemt de grote verdrukking, is onze generatie de eerste die de vervulling van al deze gebeurtenissen zal zien. Terwijl de laatste seconden van dit tijdperk wegtikken, komen deze gebeurtenissen steeds duidelijker in beeld. 42 pag. dikke brochure met profetieen aangaande het einde van de wereld. Handig voor bijbelstudie !!
2,00 euro


Aantal
Wie is de anti-christ ?    
Wie is de anti-christ ?

M. Hitchcock

Wat weten we zeker over de antichrist? De nieuwsgierigheid naar de antichrist neemt steeds meer toe. Terwijl steeds meer mensen voelen dat we in de eindtijd leven, stellen ze vragen over de antichrist. Wie is hij? Wat zal hij ondernemen? En wanneer zal hij ten tonele komen? Dit vraag- en antwoorden boek van de hand van profetiekenner Mark Hitchcock behandelt alle Bijbelteksten die over de antichrist gaan. U zult zien wat we met zekerheid over de antichrist kunnen zeggen en hoe hij nu al uw leven beïnvloedt.
14,95 euro


Aantal
Wake up    
Wake up

Lamm

In Wake up! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die de kerken door de eeuwen heen over het hoofd hebben gezien, omdat zij los waren geraakt van hun oorspronkelijke wortels. Dat had ernstige gevolgen.
Wake up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht geven op het Koninkrijk van Jezus Christus. Gedetailleerde inzichten in de oude Joodse huwelijksceremonie geven bovendien een haarscherp zicht op de aanstaande hemelse Bruiloft.
Wake Up! is hoopgevend, maar het haalt je misschien wel uit je theologische comfortzone en haalt bedekkingen weg van eeuwenlange waarheden. Het is een boek dat door gemeenteleiders en huiskringen gebruikt kan worden om gelovigen niet alleen een bijzonder begrip te geven van Gods Reddingsplan, maar ook van Zijn Tijdsplan.

24,95 euro


Aantal
Einde van de financiele crisis en einde van de wereld ?    
Einde van de financiele crisis en einde van de wereld ?

B. Dorenbos

Actuele brochure over de economische crisis en hoe we daarop kunnen reageren. Het lijkt alsof de wereld wordt getroffen door de ene na de andere ramp. Leven we dan in de Bijbelse eindtijd ?  De auteur is oud-bankdirecteur en econoom en doet aanzetten hoe wij uit die financiele crisis kunnen komen. (22 blz) Lezenswaardig en toegankelijk voor een breed publiek..  Stemt tot nadenken !!
1,00 euro


Aantal